مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

گزارش حسابرسی چیست؟

گزارش حسابرسی چیست؟

به گزارشی که حسابرس به صورت بی طرف از وضعیت مالی و صورت های مالی حساب های یک کسب و کار را بررسی می کند و در تعریفی دیگر: بررسی گزارش های سالانه که توسط حسابرس بررسی می شود تا به مدیران ارائه شود را گزارش حسابرسی می گویند.
صورت حساب های مالی جزعی از اصلی ترین بخش فرایند های گزارش مالی نیز هستند و صورت های مالی نیز شامل ترازنامه های مالی، صورت سود و زیان جامع، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد، یا صورت مالی اساسی و یادداشت های توضیحی می باشد. و دیگر اجزاء تشکیل دهنده گزارش مالی، مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می باشد که با گزارش های حسابرس مستقل و صورت های مالی مجموعه ای تحت عنوان گزارش های مالی سالانه نیز ارائه می شود.
فرایند بررسی تمامی حساب های یک کسب و کار توسط افراد خبره و کار بلد حسابرسی می گویند و گزارش حسابرسی به گزارشی گفته می شود که در آن نظر کارشناسی یک حسابرس در مورد صورت ها و گزارش های مالی به صورت دقیق در آن ها بیان شده است. ارائه این گزارش های حسابرسی برای مشاغلی مثل بانک و... بسیار مهم می باشد چون بازگو کننده اطلاعات بسیار مهم و طبقه بندی شده ای می باشند که برای طیف گسترده ای از مشاغل و کسب و کار ها این گزارش های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. گزارشات حسابرسی باید در زمان مقرر ارائه شوند که در غیر اینصورت شامل جریمه 20% می شوند.

هدف از ارائه گزارشات حسابرسی چیست؟
هدف از جمع آوری گزارشات حسابرسی به صورت ماهانه و یا سالانه این است که اگر هرگونه تقلب و یا خطایی در امورات یک کسب و کار و یا شرکت و... رخ داد شرکت مدارک لازم برای دفاع از خود و ارائه مدارک لازم برای رفع تقلب و خطا از طرف شرکت های مقابل خود را داشته باشد. و به همین دلیل ارائه مدارک حسابرسی و حقوقی برای هیئت مدیره و سهامداران و... مهم و حیاتی می باشد. پس در حالت کلی هدف از حسابرسی ارائه یکسری اطلاعات طبقه بندی شده و دقیق از وضعیت مالی و انعطاف پذیری واحد مالی یک شرکت می باشد که مالکین از این اطلاعات طبقه بندی شده برای تصمیم گیری های اقتصادی حرفه ای که در آن کار می کنند استفاده می کنند.
بر اساس قانون 272 مالیات های مستقیم شرکت هایی که تمامی شرایط موجود در ماده و آیین نامه ها داشته باشند موظف خواهند بود که صورت حساب مالی حسابرسی شده خود را که توسط حسابرسی های رسمی ایران تهیه شده اند تا نهایتا سه ماه بعد از مهلت مقرر شده (مهلت ارائه گزارش حسابرسی)برای ارائه اظهارنامه به همراه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

انواع گزارش حسابرسی
گزارش حسابرسی: به طور سالانه و در راستای رفع نیاز های مشترک اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده کنندگان، تهیه و ارائه می شود و گزارش حسابرسی انواع مختلفی دارد :
1) گزارش حسابرسی مشروط
2) گزارش حسابرسی مردود
3) گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر
4) گزارش حسابرسی استاندارد
5) گزارش حسابرسی عمومی
6) گزارش حسابرسی میدانی
7) گزارش حسابرسی گزارش گیر

• گزارش حسابرسی مشروط
زمانی ارائه می شود که عدم دسترسی به اطلاعات کافی و شواهد کافی مناسب، وجود نداشته باشد و یک حسابرس با کسب اطلاعات و شواهد کافی می تواند نظر مشروط خود را ارائه دهد.
• گزارش حسابرسی مردود
گزارش حسابداری مردود به این معناست که صورت های مالی با اصول حسابداری مطابقت نداشته باشد.
• گزارش حسابرسی مستقل
مجموعه روش های قراردادی و استاندارد های حسابداری که جهت تاکید بر اندازه گیری روش ها توسط حسابرس، در گزارشی تحت عنوان گزارش حسابرسی مستقل صورت می گیرد.
• گزارش مقبول یا استاندارد
استاندار های عمومی که شامل: دانش و تجربه و استقلال، مراقبت های حرفه ای می باشد.
استاندارد های مالی که شامل: برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل داخلی و جمع آوری اسناد و مدارک
استاندارد گزارشگری حسابرسی شامل: اظهار نظر و کنترل افشاء
استقلال و برنامه ریزی کاری
جمع آوری اسناد
رعایت اصول حسابداری

نحوه ارائه گزارش حسابرسی
گزارش حسابرسی دارای چهار اصل می باشد:

1) صورت های مالی بر مبنای استفاده از اصول حسابداری می باشد.
2) اصول حسابداری پذیرفته شده در تمامی حسابداری مالی اعمال شده است.
3) اطلاعات به صورت کامل افشاء شده و در اختیار حسابرس قرار گرفته است.
4) در انتها نظر کارشناسی شده حسابرس در مورد شفافیت صورت های مالی که از طریق مدیریت در اختیار حسابرس قرار گرفته شده است و قابل اعتماد و ارائه می باشد.

چگونه می توان یک گزارش حسابرسی را آماده و ارائه نمود؟
گزارش های حسابرسی طبق اصول و قوائد حسابرسی آماده می شوند. به این صورت که صورت های مالی بر مبنای اصول حسابداری تهیه می شوند و در مرحله دوم میزان پیروی از حساب ها و قوائد و اصول حسابداری پذیرفته شده مورد بررسی قرار داده می شود. سپس اطلاعات جمع آوری شده به صورت کافی در اختیار حسابرس قرار می گیرد و در انتها حسابرس نظرات کارشناسی خود در رابطه با میزان شفافیت صورت های مالی که در اختیار او قرار گرفته اند ارائه می دهند.در صورتی که اطلاعات ذکر شده با صورت های واقعی سازمان مغایرت نداشته باشد و شفاف نباشند حسابرس موظف خواهد بود که تخلفات را گزارش بدهد.

دستور العمل گزارش حسابرسی و نکات طلائی آن برمبنای چیست؟
صورت های مالی حسابرسی شده در قالب یک مجموعه جامع و کامل آماده ارائه باشند.
صورت های مالی دارای هدف عمومی، باید با استاندارد های حسابداری منطبق باشند و هیچ گونه خطایی در آن ها رخ ندهد.
شخص حسابرس باید در کنار رسیدگی به صورت های مالی، گزارشگیری قانونی آن را هم عهده دار شود.

مرکز آموزش حسابداری و حسابرسی حفیظ محاسب در سال 1391 اقدام به آموزش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کاشان نموده است و با فروش نرم افزار های حسابداری اقدام به کمک برای ایجاد روزنه ای از یادگیری گام به گام نموده است و از اهداف اصلی شرکت حفیظ محاسب، کاهش جرایم مالیاتی، مشاوره های مالیاتی،جلوگیری از تضییع حقوق مالی مشتریان، صدور کارت بازرگانی، تاسیس شرکت های سهامی خاص ،مسئولیت محدود، ثبت برند تجاری، صدور پروانه بهره برداری، صدور جواز تاسیس، پلمپ دفاتر قانونی، تحریر دفاتر قانونی، ارائه طرح های مدیریتی و پیاده سازی طرح های مالی، مشاوره مالیاتی و مدیریتی و حقوقی، انجام کلیه خدمات و گزارشات حسابرسی، آموزش حسابداری به صورت مقدماتی و پیشرفته می باشد.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  راهنمای اخذ پروانه بهره برداری
•  شرایط بازار کار رشته حسابداری و مالی چگونه است؟
•  مشاوره مالیاتی چیست؟
•  تفاوت حسابداری شرکت های دولتی با حسابداری شرکت های غیر دولتی
•  مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری