مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

فرق حسابداری با حسابرسی چیست؟

فرق حسابداری با حسابرسی

اصولا همگان با واژه حسابداری آشنایی دارند ولی کمتر کسی است که بداند حسابرسی چیست؟
در این مقاله می خواهیم به فرق حسابداری با حسابرسی بپردازیم.
حسابداری که آن را زبان تجارت می نامند اطلاعاتی که ماهیت مالی دارند را ارائه می دهد و در تصمیم گیری های مهم اقتصادی به افرد درون سازمانی (مدیران.و صاحبان سرمایه) و برون سازمانی (سرمایه گذران.بانک ها .موسسات اعتباری .بستانکاران.مراجع مالی و اقتصادی دولتی) کمک می کند.
اطلاعات مالی که توسط حسابدار ارائه می شود طی یک فرایند شناسایی، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل به شکل صورت های مالی گرد اوری میشوندو بعد به شکل گزارش های مالی و صورت های حسابداری همچون: صورت گردش وجوه نقد، تراز نامه، صورت سود و زیان ارایه می شوند.

فرق حسابداری با حسابرسی چیست؟
در تعریف حسابرسی باید گفت که در ایران نخستین بار در سال 1311 اجرا شد و مانند حسابداری پیشینه تاریخی دارد و هر زمان انتقال ثروتی مطرح میشد، نوعی حسابرسی و بازرسی با خود به همراه داشت.
تمامی شرکت های سهامی باید افرادی را به منظور بررسی حساب، مدارک شرکت و اسناد و گزارش آن به مجمع عمومی استخدام کنند
کار یک حسابدار این است: گرد آوری منظم تراکنش های مالی در طول روز و دسته بندی آن ها. این تراکنش ها باید به صورت خلاصه توسط حسابدار ثبت شود تا در مواقع اضطراری بتوان آن را ارجاع داد همچنین تجزیه و تحلیل و درک نتایج مالی و در نهایت انتقال نتایج توسط حسابدار انجام می شود. به زبان ساده تر کار حسابدار رسیدگی به معاملات مالی در طول روز است.
حسابدار باید به درآمدهای ورودی و پرداخت های خروچی بپردازد و محاسبات حقوق، دستمزد، کسر مالیات، پرداخت ها بر عهده وی است.
حسابداری فن ثبت، تلخیص (خلاصه برداری)، گزارش دوره ای و ارائه مطلوب اطلاعات صاحبان سهام در یک دوره ی مالی می باشد که به صورت ماهانه، دوره ای و سالانه انجام می گیرد.
حسابرسی بررسی اجمالی کلیه حساب های مربوطه شرکت و کنترل حساب های تعریف شده در بازه زمانی عنوان شده و جلوگیری از انحرافات و تحریفات مجموعه حسابرسی و ارائه راهکارهای رعایت استاندارد های حسابرسی در مجموعه مالی و در آخر تهیه گزارش مقبول و مشروط و محرز به صاحبان سهام می باشد.
آموزشگاه حسابداری حفیظ محاسب، کارشناسی حسابداری و حسابرسی شرکت ها، سازمان های دولتی و خصوصی را انجام می دهد و این کار توسط کارشناسان ارشد حسابداری انجام می شود.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  معاملات فصلی چیست؟
•  راهنمای اخذ پروانه بهره برداری
•  شرایط بازار کار رشته حسابداری و مالی چگونه است؟
•  حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟
•  راهنمای اخذ جواز تاسیس
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری