مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟

وظایف اصلی حسابدار

حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟
یکی از رشته های تحصیلی پر طرفدار، رشته حسابداری است که سالانه افراد زیادی از این رشته در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فارق می شوند. ضرورت حسابداری در هر حرفه و کسب و کاری لازم است و نوعی زبان تجارت است که اطلاعات لازم را در اختیار مدیران و ذی نفعان اقتصادی قرار می دهد. در حقیقت حسابدار، رابط بین تمام بخش ها، فعالیت ها و مشاغل است.
وظایف اصلی حسابدار دادن انواع گزارشات مالی آن شرکت است.
انواع گزارشات در حسابداری:
گزارشات داخلی:
این گزازشات به مدیر شرکت، ذی نفعان اقتصادی داده می شود مانند گزارش سود و زیان،گزارش طرف حساب ها، گزارش چک ها
گزارشات خارجی:
به گزارشاتی که افراد خارج از شرکت ها و ذی نفعان مانند سهام داران و سازمان های دولتی مثل ،سازمان امور مالیاتی،سازمان تامین اجتماعی و... ارائه می شود که به این گزارشات برون سازمانی گفته می شود.

*حسابدار و وظایف ایشان:

وظیفه یک حسابدار این است که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، گزارش های مالی را ارائه دهند و مهارت های زیر را داشته باشد:

1-مهارت کار با اکسل
2-مهارت ارتباطی
3-مهارت تحلیلی
4-مهارت مدیریت زمان
موارد زیر برخی از انواع مسئولیت حسابدار است:
• حقوق و دستمزد ماهانه افراد را تهیه و پردازش می کند.
• باحسابرسان تعامل و گفت و گو دارد. این حسابرسان شامل حسابرسان داخلی و خارجی شرکت هستند.
• هزینه ها، بودجه ها، درآمد،فاکتور و سایر اسناد حسابداری را تهیه می کند و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.
• گزارشات ماهانه حسابداری را ارائه می دهند و سود و زیان را گزارش می دهند.
• روند درآمد و هزینه را تجزیه و تحلیل می کنند.
• گزارش اظهارنامه مالیاتی را با توجه به اطلاعات مالی تهیه می کنند.

*معرفی مدارک مثبته و شرایط آن:
در این بخش به نحوه جمع آوری اطلاعات لازم جهت انجام امور حسابداری پرداخته می شود.
منظور از اطلاعات مالی مدارکی هستند که حسابدار طبق آن به ثبت ثند می پردازد و ما در حسابداری دو نوع مدرک داریم:
1-مدرک مثبته:
مدارکی هستند ،که شامل فاکتور ها، رسید ها و امثال اینها که دارای مهر و امضا و آدرس فروشنده و به طور کلی مشخص نشان دهنده محل انجام رویداد است و برای شرکت قابل قبول است ولی در سازمان مالیاتی مورد قبول نیست.
2-مدارکم ثبته محکمه:
به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویدامای مشخص دارد،(اسناد مثبته )گفته می شود،مانند فاکتور فروش، رسید بانکی،قبض آب و برق و...به مدارکی گفته می شود که علاوه بر شرایط مدارک مثبته،به صورت رسمی و طبق فرم سند صادر نماید در واقع سند حسابداری که بدون زمان این مستند باشد،هیچ گونه ارزش نخواهد داشت و در صورت بروز هرگونه مشکل در آینده به دلیل عدل رعایت اصول حسابداری پاسخ گو خواهد بود.
البته عملیات بانکی که توسط بان واریز و برداشت می شود به دلیل وجود پرینت حساب نیاز به مستندات ندارد.
به طور خلاصه در حسابداری برای هر ثبت مدارکی لازم است و ممکن است در یک سند سند یک ثبت یا تعداد زیادی ثبت وجود داشته باشد که مدارک ثبته آن سند حسابداری پیوست می گردد.
*تجزیه و تحلیل و طبقه بندی حساب ها:
برای اینکه حسابدار، بتواند سند حسابداری صادر نماید، می بایست ضمن تحویل رویداد مالی، آن را تبدیل به سرفصل های حسابداری نماید.
در واقع حسابدار با یادگیری اصول و مبانی حسابداری نسبت به تبدیل یک رویداد عمومی به رویداد تخصصی تجزیه و تحلیل درست،سبب ثبت سند صحیح می شود و اگر حسابدار تحلیل اشتباهی داشته باشد، سند را به اشتباه صادر فلذا و گزارشات هم اشتباه ارائه می شود.
تعریف سند حسابداری
برگه است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویدادمالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس براساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر تنظیم می گردد.
سند حسابداری تبدیل رویداد مالی به حسابداری است که حسابدار بر اساس علم و دانش خود آن را ثبت می نماید.
سند حسابداری به گونه ای علمی نسبت به یک پارچه کردن حساب ها و در نهایت گزارشات استفاده می شود.
آنچه حسابدار برای ثبت اسناد بایستی در نظر داشته باشد موارد زیر است:
1-تاریخ
2-شمارهاسناد
3-پیوست
4-تعداد رویداد در هر سند

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  مراحل ثبت برند برای شغل خود
•  وظایف حسابدار در ماه
•  نقش حسابداری در کسب و کار چیست؟
•  مراحل قدم به قدم حسابداری پيمانكاری
•  مشاوره مالیاتی چیست؟
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری