مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

انواع حسابداری مالی چیست؟

انواع حسابداری مالی

انواع حسابداری مالی چیست؟
1. حسابداری مالی، 2. حسابداری مدیریت، 3. حسابداری دولتی، 4. حسابداری عمومی 5. حسابداری بهای تمام شده 6. حسابداری حقوقی 7. حسابداری مالیاتی 8. حسابرسی
در ادامه مقاله هریک از این مدل را توضیح می دهیم تا درک بهتری از دنیای گسترده حسابداری مالی داشته باشید:

1. حسابداری مالی (Financial  Accounting )
هدف اصلی حسابداری مالی ثبت، ردیابی و گزارش تراکنش های مالی است که یک شخص حقوقی داشته است تا در صورت های مالی ظاهر شوند.
تمامی این امور توسط انجمن حسابداران مالی انجام می شود و این انجمن باید استانداردهای حسابداری (GAAP) را رعایت کنند تا یک مسیر یکنواخت گزارش دهی در همه کسب و کارها رعایت شود. البته این استاندارد های حسابداری در کشورهای مختلف باهم فرق دارند اما سیستم اصلی، سیستم حسابداری دوطرفه است و اصول اولیه هم تقریبا یکسان هستند. تفاوت عمده حسابداری کشورها در قوانین مالیاتی و حقوقی است.
حسابداری مالی به عملکرد گذشته نگاه می کند و مانند حسابداری مدیریتی روبه آینده نیست. ولی حسابداری مالی یک تصویر دقیق از عملکرد کسب و کار درر یک دوره زمانی مشخص را فراهم می کند که در قالب صورت های مالی ظاهر می شود
حسابداری مالی دو متد دارد:
1. مالی نقدی
2. مالی تعهدی
هر دو نوع از سیستم دوطرفه استفاده می کنند تا به دقت تراکنش های مالی را گزارش دهند، ولی حسابداری مالی نقدی معمولا در کسب و کار های کوچک استفاده می شود در حالی که همه ی کسب و کار های بزرگ و سهامی عام باید از حسابداری مالی تعهدی استفاده کنند.
که تفاوت این دو در وقوع تراکنش نقدی است که در روش تعهدی وقوع تعهد دریافتنی یا پرداختنی نیاز به ثبت و گزارش دارد حتی اگر وجه هنوز رد و بدل نشده باشد.

چه کمکی حسابداری مالی به کسب و کار می کند؟
حسابداری مالی آن بخش از حرفه حسابداری است که در شرکت های بازرگانی، تجاری و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات مالی را در فرم ترازنامه و صورت های سود و زیان به کارکنان شرکت ها ارائه می دهد.این اطلاعات برای گزارش دهی به سهامداران ،سازمان های دولتی وناظران جمع آوری ،تحلیل و ارائه می شوند.

2.حسابداری مدیریت(Management Accounting):

حسابداری مدیریت به صورت جامع است و در همه دنیا استفاده می شود تا برای مدیران اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری را فراهم کند.
اطلاعات حسابداری مدیریت در داخل سازمان به صورت انحصاری به اشتراک گذاشته می شود که در تناقض با حسابداری مالی است ، که برای اطلاع رسانی عملکرد شرکت به سهامداران ، سرمایه گذاران و موسسات مالی برای یک دوره زمانی مشخص طراحی شده است.
علاوه بر این، حسابداری مدیریت آینده نگر است و راه هایی می یابد تا بازدهی را افزایش دهد. و در عین حال مدیریت را با ابزارها و منابع لازم تامین کند تا قوانین و ساختار های قوی تر بسازد.

انواع حسابداری مدیریت:
*مدیریت استراتژی
*مدیریت عملکرد
*مدیریت ریسک
با توجه به شرایط ممکن است هر سه نوع حسابداری مدیریت به صورت هم زمان استفاده شوند.یا شاید مدیرتصمیم بگیرد هر سه که یک یا دو متد را استفاده کند.
****نحوی گزارش دادن در حسابداری مدیریت به تفکیک واحد های شرکت است ولی در حسابداری مالی ترازنامه ای است.

3.حسابداری دولتی(Governmental Accounting):
برخلاف حسابداری مالی که براساس استاندارد های حسابداری است حسابداری دولتی براساس استاندارد های حسابداری دولتی مدیریت می شود که اصول ردیابی و گزارش دهی را در همه سطوح دولت تعیین می کند.
تفاوت مهم حسابداری مالی و دولتی این است که اشخاص حقیقی دولتی از حساب های مستقلی برای کنترل درآمد ها و هزینه ها استفاده می کنند.به طور مثال اگر یک استان یک پروژه راه سازی اجرا کند همه درآمد و هزینه مربوط به این این پروژه در یک حساب جداگانه نگهداری می شود.
معمولا حسابداری دولتی 5 نوع است:
• حساب مستقل عمومی
• حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص
• حساب مستقل درآمدهای اختصاصی
• حساب مستقل پروژه های عمرانی
• حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت
هریک از حساب های فوق یک واحد مالی جداگانه محسوب می شود.

4.حسابداری عمومی(Public Accounting)
***حسابداری عمومی در موسسات خدمات مالی انجام می شود که خدمات حسابداری به انواع مشتری ارائه می دهند که شامل کسب و کار های خدماتی، تولیدی، فروشگاهی، غیرانتفاعی، دولتی و اشخاص حقیقی است.
حسابداری عمومی روی حسابرسی، مشاوره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشاوره و آنالیز صورت های مالی تمرکز می کند ولی شرکت های خدماتی می توانند در مورد استراتژی کسب و کار، تلفیق، خرید و سیستم داخلی حسابداری هم مشاوره دهند. این شرکت ها خدمات ثبت دفاتر، حسابداری مدیریت ،و تهیه صورت حقوق و دستمزد هم ارائه می دهند و در مورد انتخاب و تنظیم نرم افزار های حسابداری هم کمک فراوانی می کنند.

5.حسابداری بهای تمام شده(Cost Accounting):
*حسابداری بهای تمام شده یک شاخه حساس است که بهای تمام شده محصول و خدمات را کسب و کاررا محاسبه می کند که معمولا به صورت داخل سازمانی در کارخانه ها استفاده می شود ولی می توان در کسب و کار های خدماتی هم استفاده کرد.
بیشتر کسب و کار ها از استاندار های حسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند.
محاسبه هزینه های تولید به مدیریت کمک می کند تا نقطه سر به سر (نقطه ای که نه سود داریم نه زیان) را مشخص کند و در واقع نقطه ای است که سود پس از آن حاصل می شود.
حسابداری بهای تمام شده بیشتر روی آینده تمرکز می کند و اصولا برای کمک به روند تصمیم گیری مدیران استفاده می شود.

6.حسابداری حقوقی(Forensic Accounting):

حسابداری حقوقی شامل حسابداری، حسابرسی و تکنیک های بازرس است که توسط بانک ها، پلیس و .... برای تحقیق و بازرسی فعالیت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود تا تراکنش های مالی یک پرونده قانونی بررسی شود.
حسابداری حقوقی در پرونده های کلاه برداری استفاده می شوند و به استفاده از تکنیک های جمع آوری، آماده سازی، آنالیز و گزارش داده به روند حل پرونده کمک می کنند.
هم چنین حسابداری حقوقی ممکن است برای ایجاد یا اصلاح داده های مالی به دادگاه فراخوانده شوند تا مشاهدات خود را گزارش دهند.

7. حسابداری مالیاتی(Tax Accounting) :
حسابداری مالیاتی که زیر نظر سازمان دارایی است برای یکپارچه کردن قوانین مالیات در همه کسب و کارها است.
این نوع حسابداری برای بررسی منظم و دقیق مالیات پرداختنی، کاهش بدهی مالیاتی، پرکردن اظهارنامه مالیاتی و ارائه مدارک لازم در زمان ممیزی استفاده می شود. این مسیر برای همه ی اشخاص حقیقی، کسب و کارها و سازمان های دولتی و غیر انتفاعی لازم است. علاوه بر آماده سازی اظهارنامه مالیاتی، این نوع حسابداری می تواند برای برنامه ریزی مالیات هم استفاده شود که کمک می کند اشخاص حقیقی و حقوقی یک استراتژی مالیاتی تنظیم کنند تا مالیات پرداختی خود را کاهش دهند.
حرفه حسابداری مالیاتی به حسابدارهایی احتیاج دارد که با انواع قوانین مالیاتی که ممکن است تغییر کند آشنا باشند این نوع حسابداری با اشخاص حقیقی و حقوقی کار می کنند که دقت محاسبات را در اظهارنامه مالیاتی تضمین کنند.

8. حسابرسی(Auditing):
حسابداری تمامی فعالیت های مالی را ثبت، ردیابی و گزارش می دهد و حسابرس همان فعالیت های مالی را آنالیز می کند تا اطمینان حاصل شود که یک کسب و کار تراکنش های خود را مطابق قوانین پذیرفته حسابداری ثبت می کند.
• نقش حسابدار ردیابی و ثبت همه تراکنش های مالی ولی نقش حسابرس بررسی صحت تراکنش های مالی ثبت شده توسط حسابدار
• نقش حسابدار تامین اطلاعات مالی در روند تصمیم گیری مدیران ولی نقش حسابرس شاغل نبودن در سازمان تحت حسابرسی
• نقش حسابدار تهییه صورت های مالی در انتهای سال مالی است ولی نقش حسابرس تهییه گزارش حسابرسی پس از پایان کار است.
همه ی حسابرسان مالی حسابدار هستند اما همه حسابدارها، حسابرس نیستند.
در ایران انواع حسابرسی مالی را می توان به حسابرسی رعایت، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی اشاره کرد.
8 نوع متفاوت حسابداری مالی ماهیت مشترکی دارند اما از دیدگاه، متدها و ابزار های متفاوت استفاده می کنند تا جنبه  متفاوتی از فعالیت های مالی یک شخص حقیقی و حقوقی را نشان دهند و اهداف متفاوتی را محقق کنند.

انجام خدمات حسابداری و حسابرسی
شرکت حفیظ محاسب، ضمن فروش انواع نرم افزارهای حسابداری ساده و پیشرفته؛ امور حسابداری و حسابرسی را انجام می دهد.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  راهنمای اخذ پروانه بهره برداری
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت دوم)
•  آموزش حسابداری ویژه اشتغال به کار در بهترین آموزشگاه تخصصی حسابداری
•  نقش حسابداری در کسب و کار چیست؟
•  اصول حسابداری که شرکت‌های کوچک و متوسط باید بدانند
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری