مشاوره و پشتیبانی : 09132626269 | 03155461706

تفاوت حسابداری شرکت های دولتی با حسابداری شرکت های غیر دولتی

تفاوت حسابداری شرکت های دولتی و غیردولتی

حسابداری شرکت های دولتی چیست؟(Governmental accounting)
به مسیری که در آن گزارش فرآیندهای بودجه ای و رویداد های مالی همه ی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت در ابتدا جمع آوری، ثبت و طبقه بندی، خلاصه، تفسیر و گزارش می شوند حسابداری دولتی می گویند. هدف اصلی و مهم از پیاده سازی این فرآیندبرنامه ریزی و تصمیم گیری درمورد کنترل بودجه است.
در طی این مسیر اطلاعات مالی تمام وزارت خانه ها، موسسات دولتی و... جمع آوری شده و طبقه بندی، پردازش و در نهایت گزارش می شوند تا تصمیم گیری های مالی وبرنامه های مصوب بودجه سالانه که برنامه ریزی شده به خوبی مدیریت شوند.
به صورت کلی می توان گف که حسابداری در دنیای کنونی نقش قابل ملاحظه ای در اداره امور دولت ها و حکومت های محلی ایفا می کند .
5مورد از اصول حسابداری دولتی به شرح زیر است:
1) رعایت حساب های بودجه ای و دولتی
2) استفاده از حساب های مستقل
3) رعایت حق تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
4) تامین اعتبار در ایجاد و تعهد
5) استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده
انواع تنخواه گردان در حسابداری دولتی شامل تنخواه گردان خزانه، تنخواه گردان استان، تنخواه گردان حسابداری، تنخواه گردان پرداخت
تنخواه گردان خزانه:
اعتباری که نزد بانک مرکزیست و در حساب درآمد عمومی می باشدکه به واسطه قانون امکان استفاده از مقدار معینی از آن در سال مالی برای رفع نیاز های خزانه وزارت اقتصادی وجود دارد.

تنخواه گردان استان:
این نوع تنخواه گردان مبلغی است که خزانه از محل اعتبار تصویب شده برای ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی در اختیار نماینده خزانه استان ها قرار می گیرد.

تنخواه گردان حسابداری:
مبلغی که خزانه ونمایندگی خزانه استان در اختیار ذی حساب قرار می دهد تنخواه گردان حسابداری می گویند.
تنخواه گردان پرداخت:
این تنخواه گردان میزان مبلغی است از محل تنخواه گردان حسابداری که از طرف ذی حساب و با گرفتن تایید از وزیر یا رییس دستگاه در اختیار ماموران مجاز قرار می گیرد.

مشاغل مهم و مشهور در حسابداری دولتی:
- حسابرس IRS
- حسابرس دولت
- نماینده خزانه داری
- حسابداری رسمی معتبر
- مدیر مالی

حسابداری موسسات غیر انتفاعی چیست؟
موسسات غیر انتفاعی سهام صادر نمی کنند و ماموریت آن ها حداکثر سازی سود نمی باشد.
درحالی که مدیران موسسات غیرانتفاعی با مسئله پاسخگویی به سهامداران مواجه نمی باشند، آنان باید به منبع مهم سرمایه که اهداکنندگان و کمک کنندگان هستند پاسخگو باشند. این کمک کنندگان و اهداکنندگان منابع زیاد و نامحدودی ندارند بنابراین موسسات غیر انتفاعی باید برای جذب سرمایه رقابت کنند.
اگر موسسه ای کنترل داخلی خوبی نداشته باشد اهداکنندگان و کمک کنندگان آن می توانند به حمایت موسسه یا نهاد دیگری بپردازند،جایی که پیش بینی می شود استفاده کارآمدتری از سرمایه شود.

حسابداری موسسات غیرانتفاعی چگونه است؟
در این نوع موسسات به صورت فردی سود نمی کنند،اگر فردی هم در این نوع موسسات مشغول به کار است،یا به صورت داوطلبانه مشغول به کار است،یا تحت قراردادی مشخص فعال است و یا به عنوان یک عضو اجرایی یا یک کارمند از منافع و سودهای مجموعه حقوق مشخصی میگیرد.
پس قانونی هم برای تقسیم سود وجود نخواهد داشت و هم چنین در اساس نامه آن ها افرادی به عنوان سهام دار معرفی نشده اند.با توجه به این شرایط نحو رسیدگی به حساب های مجموعه ای که ورودی مشخصی داشته اند اما خروجی آن ها در قالب سود به اعضای هیئت مدیره یا امنا پرداخت نمی شود مستلزم استفاده از روش ها و تکنیک های خاصی از حسابداری است که آن را حسابداری موسسات غیرانتفاعی می نامیم.
در خصوص حسابداری موسسات غیرانتفاعی باید گفت این مجموعه مثل تمام شرکت ها، سازمان ها و اداراتی که به صورت انتفاعی(دولتی)و با قصد کسب سود بیشتر کار می کنند،دارای فعالیت های اقتصادی می باشند پس در کلیات حسابداری شرکت ها (بجز مواردی که معاف از مالیات می باشند)مثل همه ی مراکز آموزشی غیر انتفاعی(غیر دولتی)از مهد کودک تا دانشگاه که در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم فعال بوده و زیر نظر مراجع قانونی فعالیت می کنند.
در موسسات غیر انتفاعی، حسابدار موظف است تا شماره حساب، صندوق، تنخواه و سامانه جامعی برای جریان پول تعریف کند چرا که این مجموعه دارای ورودی های بوده به عنوان مثال شهریه که یک مدرسه میگیرد و یا مبلغی (کمک هزینه) از مردم دریافت می کند که قطعا مخارجی هم در ورای آن دارد که می توان به حقوق معلمان،هزینه های زیر ساختی مدرسه و غیره اشاره کرد.
در پایان می توان گفت که تفاوت حسابداری شرکت های دولتی با حسابداری شرکت های غیر دولتی چنین است:
آنچه که در بخش دولتی و غیر دولتی(غیر انتفاعی)فرق دارد، نحو عمل حسابداری در موسسات دولتی و بخش غیر دولتی است که در موسسات دولتی( دستگاه اجرایی ) و غیر دولتی نفس و ماهیت سابداری مغایرتی باهم ندارد بلکه به لحاظ استفاده از مبانی مختلف اختلافی در زمان و نحو شناسایی برخی عناصر صورت های مالی ایجاد می شود.

ارائه انواع خدمات حسابداری و حسابرسی
مرکز آموزش تخصصی حسابداری و حسابری حفیظ محاسب، ضمن آموزش حسابداری و حسابرسی در ایران، انواع خدمات حسابداری های دولتی و حسابداری های غیر دولتی و شرکت های خصوصی را به صورت کاملا حرفه ای انجام می دهد.
این شرکت، انواع نرم افزارهای حسابداری در ایران را نیز همراه با آموزش رایگان ارائه می دهد و این نرم افزارهای حسابداری برای حسابداری شرکت های دولتی و غیر دولتی مناسب است.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت اول)
•  حسابداری تولیدی یا صنعتی چیست؟
•  مزیت استفاده از نرم افزار حسابداری هلو
•  آشنایی با نرم افزار سپیدار
•  تفاوت حسابداری شرکت های دولتی با حسابداری شرکت های غیر دولتی
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری