مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

شرح وظایف و دستورالعملهای واحد حسابداری بیمارستان ها

حسابداری بیمارستان

در سیستم حسابداری بیمارستان ها، هزینه های ترخیص شدن بیماران، هزینه های بیماران و هزینه های دیگر بررسی می شود و حسابدار توسط سیستم حسابداری باید عملیات زیر را مورد بررسی قرار دهد:
• حسابداری بیمارستان
• حسابداری بیماران
• حسابداری پزشکان
• عملیات ترخیص
توسط سیستم حسابداری و حسابدار است که عملیات دستی کاهش پیدا می کند و از خطای انسانی جلوگیری می شود و همچنین از تخلفات و تقلب ها جلوگیری می شود. کارها سرعت بخشیده می شود و صدور برگه صورت حساب خدمات درمانی بیماران توسط حسابدار ارائه می شود و اطلاعات مدیریتی نیز توسط حسابدار داده می شود.
این سیستم یک سری کارها را برای بیمارستان انجام میدهد که در غالب وظایف آن گنجانده می شود. این وظایف چارچوب کار را مشخص میکنند که در حقیقت یک نوع چک کردن پرونده بیمار می باشد.

*صدور صورت حساب بیمار در اسرع وقت از طریق دریافت شماره پرونده
*به دست آوردن حساب های رادیولوژی
*به دست آوردن حساب های داروخانه
*به دست آوردن حساب های وسایل مصرفی
*به دست آوردن حساب های آزمایشگاه
و بسیاری از موارد گیر...

مراحل حسابداری در بیمارستان ها
تنظیم سند:
با توجه به نوع سند که نشان دهنده ی خرید کالا می باشد یا سند های مربوط به ارائه خدمات اسناد تدارک و حسابداری تنظیم می شود که شامل موارد زیر است:
 درخواست
 خرید کالا یا ارائه خدمات
 گواهی تایید انجام کار توسط مسئول خدمات یا مسئول اداری انبار
رسیدگی سند:
مسئول رسیدگی، اسناد تهیه شده را به منظور دارا بودن معیار های لازم بررسی می کند که این معیارها می تواند دارا بودن مهر کارپردازی، دارابودن مهر فروشنده، درج آدرس، درج تاریخ فاکتور و بسیاری از موارد دیگر باشد.
ارسال اسناد به دایره اعتبارات جهت پرداخت:
در این مرحله اسناد رسیدگی شده به صورت نقد و یا از طریق صادر کردن چک ،پرداخت می گردد.
ثبت اسناد:
اسناد پرداخت شده به منظور ثبت سند روزنامه،انتقال به دفتر کل و سایر موارد کد گذاری در سند حسابداری ثبت می شوند.
طبقه بندی هزینه های بیمارستان:
ذی حساب تنخواه
جاری
درآمد
عمرانی
حمل زباله
رفاه
پاداش
دو سوم بیمه عمر
سی تی اسکن
مواد غذایی
به صورت کلی می توان گفت که هر دو گروه از بیمارستان (حقیقی و حقوقی)موظف هستند فهرست مالیات حقوق پرداختی خود را به سامانه ارائه دهند.
تمامی پرداخت هایی که صورت می گیرد به هر نحو به پزشکان معالج استخدام شده در بیمارستان مشمول مالیات حقوق هستند.

حسابداری و حسابرسی بیمارستان های کاشان
گروه حسابداری حفیظ محاسب، انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی بیمارستان های دولتی، خصوصی را انجام می دهد.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  اصول حسابداری که شرکت‌های کوچک و متوسط باید بدانند
•  مزیت استفاده از نرم افزار حسابداری هلو
•  چارچوب نظری گزارشگری مالی
•  تفاوت حسابداری شرکتی با حسابداری دولتی چیست؟
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت اول)
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری