مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

معاملات فصلی چیست؟

گزارشات معاملات فصلی چیست؟

با استناد به 169 قانون مالیات که اشاره به گزارشات و یا ارسال معاملات فصلی دارد. کلیه مودیان مالیاتی باید مالیات ارزش افزوده را در پایان هر فصل پرداخت کنند و در پایان هر فصل اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.
مودیان مکلف اند در سال 4 بار گزارش فصلی تهییه کنند  و صورت ها و گزارشات مالی خود را بدون هیچ کم و کاست به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند در غیر این صورت جریمه می شوند . برای اینکه شرکتی و یا سازمانی بتواند صورت معاملات رد کند باید کد اقتصادی داشته باشد که به واسطه آن کد بتواند گزارشات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال کند.
دوره ارسال معاملات فصلی سه ماهه می باشد و بایستی تا و بایستی تا 30 روز پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود .
    در زمانی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند اگر فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را حداکثر تا یک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع"به اداره امور مالیاتی اعلام کند مشمول جریمه از این بابت نخواهد بود.

گزارشات معاملات فصلی چیست؟
به همه ی خرید و فروش های که مودی چه حقیقی باشد چه حقوقی در مدت زمان معین انجام می دهد معاملات فصلی می گویند.
این مدت زمان معین به صورت سه ماه می باشد و آغاز هر فصل خورشیدی آغاز دوره سه ماه می باشد.
ارسال معاملات فصلی :
روش آفلاین ارسال معاملات فصلی دارایی:
این روش برای آن دسته از مودیانی است که در سامانه اکترونیکی ثبت نام مودیان ،حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را انجام داده و به وسیله پاک های پستی کد کاربری و کلمه عبور را دریافت نموده باشد.
برای این دسته از مودیان گرامی با ورد به سامانه ،امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع  اطلاعات فراهم می باشد.
- ثبت گزارش خرید
- ثبت گزارش فروش
- ثبت گزارش اطلاعات پیمان کار در پیمان های بلند مدت
- ثبت گزارش اطلاعات کارفرما در پیمان های بلند مدت
- ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال 95
- ثبت گزارش عرضه  به مصرف کنندگان نهایی  برای سال 95
- ثبت گزارش واردات
- ارسال معاملات فصلی گزارش صادرات
و.........
روش آنلاین ارسال معاملات فصلی دارایی:
مودیان که از سیستم های خرید و فروش استفاده می نمایند می تواند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوط  به ویژه تولیدکنندگان اینگونه نرم افزار ها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import) نمایند و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت و  به ارسال اطلاعات به صورت یکجا  نموده و رسید دریافت  نمایند.
سامانه ارسال معاملات فصلی یا سامانه صورت معاملات:
سامانه www.tax.gov.ir قسمت صورت معاملات فصلی اکترونیکی

تاریخ ارسال صورت معاملات فصلی:
اگر تا زمانی که باید صورت معاملات فصلی را ارسال کردکد اقتصادی آماده نشده باشد مودیان چه کاری باید انجام دهند؟
اگر مودی درخواست کد اقتصادی کرد ولی تا زمان تعیین شده برای  معاملات کد اقتصادی آماده نشود  رافع مسئولیت او نبوده و باید مدارک را با نام و نام خانوادگی و کد ملی در مهلت تعیین شده ارسال کند. تمدید مهلت ارسال نیز در برخی زمان ها ممکن است از طرف سازمان امور مالیاتی ابلاغ شود.
صورت معاملات فصلی و صورت مالی را نمی توان پایان هرسال به صورت یکجا ارسال کرد ارسال هریک باید در مهلت مقرر و به صورت جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری قانونی
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت اول)
•  حسابداری صنعتی چیست؟
•  آموزش حسابداری ویژه اشتغال به کار در بهترین آموزشگاه تخصصی حسابداری
•  معاملات فصلی چیست؟
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری