مشاوره و پشتیبانی : 09131633401 | 03155583532

بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت اول)

اصول کار حسابداری در موسسات

در تعریف حسابداری، تعریف مختلفی ثبت شده است در گذشته حسابداری را فن می دانستند و از آن به عنوان فن ثبت، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، طبقه بندی یاد می کردند ولی امروزه به حسابداری بدین صورت نگاه می کنند که دانشی است که توسط آن، اطلاعاتی مربوط به معاملات، عملیات مالی در یک موسسه را تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع، تلخیص ودر آخر گزارش داده می شود و پس از جمع آوری اطلاعات مالی، در دفاتر ثبت می شود به زبان ساده تر، حسابداری فرآیند جمع آوری اطلاعات مالی، ثبت آن ها در دفاتر به ترتیب تاریخ وقوع، طبقه بندی اطلاعات مالی و سپس پردازش اطلاعات و تهیه گزارش های مالی براساس واحد پول رایج کشور به منظور فراهم کردن  امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفادکنندگان مالی است.

اصول کار حسابداری در موسسات
عملیات حسابداری در موسسات به ترتیب مراحل زیر است و اگر هر حسابداری از انجام این مراحل سر باز زند، در آخر با مشکل برخورد می کند:
-  جمع آوری اطلاعات مالی در آن موسسه
-  تجزیه، تحلیل، تفکیک و طبقه بندی اطلاعات مالی
-  اندازه گیری بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک
-  ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه
-  انتقال ثبت عملیات مالی به دفتر کل
-  تهیه تراز آزمایشی
-  تهیه کاربرگ
-  اصلاح حساب های دفتر کل
-  بستن حساب های موقت
-  تهیه تراز آزمایشی اختتامی

شخصیت حقوقی و حقیقی
منظوراز شخصیت حقیقی، در واقع یک انسان با حضور فیزیکی واقعی است، مثل آقای گرامی ولی شخصیت حقوقی به واسطه قانون به وجود می آید که از لحاظ حقوقی وجود دارد،مثل شرکت پارس خودرو.
از اجتماع چند شخص حقیقی می تواند یک شخص حقوقی به وجود آید و شخص حقوقی می تواند بعضی کارهایی را که یک شخص حقیقی انجام می دهد طبق قانون کار انجام دهد، مصلا شخص حقوقی می تواند خرید و فروش کند.

تعریف دفترداری
دفترداری لازمه حسابداری است و تنها به تحریر و انعکاس فعالیت های مالی موسسه در دفاتر حسابداری و تهیه صورت حساب ها طبق ضوابط خاص می پردازد.

تفاوت دفترداری و حسابداری
تفاوت دفترداری و حسابداری در این است که حسابداری، به موضوعاتی نظیر شناسایی، تجزیه و تحلیل، طراحی دفاتر، فرم ها و صورت حساب های مالی موسسات و تفسیر عملکرد موسسات می پردازد و معاملات و فعالیت های مالی را براساس گزارش های مالی برای ارائه به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و رفع نیاز ایشان تجزیه و تحلیل می کند. به این ترتیب می توان گفت دامنه حسابداری بسیار گسترده تر از دفترداری است ، به عبارت دیگر دفترداری زیر مجموعه حسابداری می باشد.

معادله تجاری
معادله تجاری عبارت است از وقوع یک رویداد مالی که باید در دفاتر حسابداری ثبت شود و باعث تغییر در ترکیب صورت های مالی می شود.

استفاده کنندگان از صورت های مالی
استفاده کنندگان از صورت های مالی عبارتند از اشخاص و موسساتی که حق دارند از نتایج فعالیت های مالی یک موسسه به منظور دستیابی به اهداف و همچنین برای تصمیم گیری های خود آگاهی پیداکنند.
استفاده کنندگان از صورت های مالی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- استفاده کنندگان درون سازمانی
ب- استفاده کننده گان برون سازمانی

الف- استفاده کنندگان درون سازمانی:
مدیران موسسات:

این اشخاص(مدیران)،با مطالعه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی،در حقیقت  عملکرد مالی موسسه را بررسی کرده و به نقاط قوت و ضعف کار پی می برند و این موارد را در برنامه ریزی های آتی موسسه مدنظر قرار می دهند.

ب- استفاده کنندگان برون سازمانی:
1-دولت ها:
دولت ها از دو جهت علاقه مند به اطلاع از وضعیت مالی موسسات هستند.اول از میزان مالیات بر درآمد آن ها آگاهی پیدا می کنند،دوم با توجه به اطلاعات کسب شده می توانند برای سال های بعد در جهت توسعه اقتصادی برنامه ریزی کنند.
2-طلبکاران:
این اشخاص همواره علاقه مندند از وضعیت مالی موسسه آگاهی داشته باشند تا نسبت به دریافت طلب خود از موسسه موردمظر اطمینان یابند.
3-بانک ها:
بانک ها معمولا زمانی که می خواهند به موسسات دیگر وام پرداخت کنند یا به آن ها اعتبار بدهند ،نیاز دارند وضعیت مالی موسسه را از طریق صورت های مالی موسسه مورد بررسی قرار دهند.
4-رقبا:
در سیستم اقتصاد آزاد و سرمایه داری ،موسسات رقیب سعی می کنند از وضعیت مالی همدیگر اطلاع داشته باشند تا نسبت به وضع مالی رقبای خود در جهت برنامه ریزی های اقتصادی مناسب و کسب سود بیشتر استفاده کنند.
5-صاحبان سرمایه موسسات:
این اشخاص همواره علاقه مند هستند که از وضعیت مالی موسسه آگاهی داشته و با بررسی نتایج حاصله نسبت به کفایت مدیران موسسه تصمیم گیری کنند.
6-اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در موسسات خصوصی هستند:
چون هدف اصلی این اشخاص از سرمایه گذاری در موسسات خصوصی،کسب سود بیشتر است ،در نتیجه همواره قبل از سرمایه گذاری علاقه مند هستند تا از وضعیت مالی موسسه موردنظر آگاهی داشته باشند.

انواع موسسات

1-موسسات خدماتی(Service enterprises):
موسساتی هستند که خدماتی را به افراد و موسسات دیگر ارائه می کنند و در ازای آن ،وجوهی را به صورت نقدی یا تعهدی به عنوان کارمزد یا حق الزحمه دریافت می نمایند.
به عبارت دیگر موسسات خدماتی ،موسساتی هستند که در طی دوره مالی برای کسب درآمد،باید هزینه هایی را متحمل شوند،مانند:بانک ها،هتل ها،تعمیرگاه ها و ....
لازم به توضیح است موسساتی که توسط افراد متخصص مانند پزشکان ،حسابداران و مهندسان جهت ارائه خدمات حرفه ای تشکیل می شوند نیز به عنوان موسسات خدماتی طبقه بندی می شوند.
2-موسسات بازرگانی(Trading enterprises):
موسساتی هستند که به خرید و فروش کالا می پردازند. به عبارت دیگر،کالا را به قصد فروش و کسب سود موسسه خریداری می کنند،مانند تجارت خانه ها،فروشگاه ها و موسسات تجاری.
غالبا در این گونه موسسات هیچ گونه تغییری در ماهیت ،شکل و فرم کالای خریداری شده(به غیر از بسته بندی) نمی دهند،بلکه تنها کالاها را حمل و انبار می کنند و در موقعیت مناسب به فروش می رسانند.
3-موسسات صنعتی(Manufacturing enterprises):
موسساتی هستند که با بکارگرفتن سرمایه و نیروی انسانی ماهر و با داستفاده از ابزار ها ،ماشین آلات و تاسیسات مواد خام را تغییر شکل داده و به کالای ساخته شده تبدیل می کنند آن ها را به طور مستقیم یا از طریق شبکه های توزیع و فروش می رسانند ،مانند:کارخانه ها،کارگاه ها،و نظایر آنها.
ادامه در مقاله بعدی

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  خدمات حسابداری پیمانکاری
•  مراحل قدم به قدم حسابداری پيمانكاری
•  چارچوب نظری گزارشگری مالی
•  حسابداری انبار چیست؟
•  نقش حسابداری در کسب و کار چیست؟
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری